رنگارنگ استریو آرمون (نوار کاست) شماره 126

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرمون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
ستار: صدای بارون
مرتضی: نوروز، کهنه کتاب، چشمه
کامبیز: علم عشق
نوش آفرین: پرستش
سلی: صدف
ضیا: تپلی
مهناز: خلوت
سپهر: صدام کن
وفا: هیچکس تو نمیشه
دینامیک: پیکره
شهرام: All Right
رامش: تابستون
گیتی: اوج پرواز

چاپ