رنگارنگ استریو آرمون (نوار کاست) شماره 100

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرمون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مهستی: بنفشه، دل از تو دلگیره، آشفته
وفائی: بار سفر، کاروان عشق، چه میشه
رامش: همیشه دوستت دارم، دل میخواد
ژاله: لبخند، عشق اگه عشقه تموم نمیشه
عهدیه: جنگ و صلح
ایرج: گلدون، گله ها
نلی: نمیری الهی

چاپ