رنگارنگ استریو آرمون (نوار کاست) شماره 50

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرمون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شماعی زاده: بنویس نامه نویس، صدا، فریاد رنگ
حمیرا: بهار زندگی
هایده: شیرین جان، ای خدا
مهرپویا: قبیله لیلی
رامش: زیارت، شیون
عماد رام: شانه
مهستی: آشفته
مرجان: آهوی چشات
مهدیان: وسوسه

چاپ