رنگارنگ استریو آرمون (نوار کاست) شماره 47

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرمون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مبارک باد همدانیان، رنگهای شاد رقص ایرانی(مخصوص جشنها)

چاپ