رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 705

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: حرف تازه، مهمان، نوروز، چه عالمی داره
مهستی: قصه تازه
امل ساین: گل سنگ، نامهربونی
حمیرا: باز شب اومد
عهدیه: سلطان قلب ها، عاشق شدم، قمار زندگی
عارف: دروغه، اشک یتیم

چاپ