رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 666

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: خواب و سکوت، سوغاتی
گلپا: سرگذشت، درویش
مهستی: تاسف، دورنگی
ایرج: عزیزی مثل جان، بانو
حمیرا: باور ندارم، دیوونتم
وفائی: یارک، بهار آمده

چاپ