رنگارنگ استریو سوپر آرمون (نوار کاست) شماره 618

عنوان: رنگارنگ
استریو: سوپر آرمون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
عهدیه: گل مولا، آدم باید زرنگ باشه(به همراه ایرج)
قادری: یه روزی عاشق بودم، سرگردون
پیکران: دلم تو سینه لرزید، قهرو آشتی(به همراه نوریان)
آزیتا: گنه کار
مهدیان: شوره زار، اسیر
شجاعی: دلمو پس نمیدی
رویا: محبت
جهانگیر: تو چه خوبی
گیتا و نجفی: کتاب عشق

چاپ