رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 586

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: سوغاتی، گریه امونم نمیده، عتیقه
نسرین: عروس
خیاط باشی: با من بمونم
گلوریا روحانی: نم چرو
زهتاب: گریه امونم نمیده
گلپا: شبگرد
منفرد: ضیافت عشق
عهدیه: نگفتم
لواسانی: میخانه

چاپ