رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 473

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شهرام: آدم میمیره براشون
نوش آفرین: طاق بلور
گوگوش: شاد شاد
ضیا: دل من دیگه سر رفته، دریا دریا
شهره: تو که نیستی، ای بته بته
رامش: رودخونه ها،
وفا: گل نسرین
طوفان: خیابون
جاویدان: مذهب عشق
سهیل: نمک زندگی
گروه چشم آذر: رنگارنگ

چاپ