رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 457

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نصیری: آرزو، گناه نکنم
نیلوفر: بگو کجائی، قصه خورشیدو گل، غریبه
مانده: مزه لوطی ها خاکه، بنویس کجا رفتی
آغاسی: قهر و ناز
آزیتا: آلاچیق
محمود لرد: ستمگر
هاشمی: خدا خدا چکار کنم
عبدالله احمدی: سوری

چاپ