رنگارنگ استریو آرمون (نوار کاست) شماره 430

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرمون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مهستی: دو رنگی
حمیرا: دیونتم
هایده: تب عشق
نسرین: چه حاصل
زهتاب: از عشق مردن
بهی: دعا، نمیخوام کسی بدونه
فیروزه: بهار
وفائی: هوس
فتانه: فقط خدا میدونه
گلوریا: گناه عاشقی
بهاره: منو برمیگردونی

چاپ