رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 419

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مهستی: چراغ، نزن سنگ
هایده: آشنائی، خراباتی
وفائی: نازنین
نسرین: دیر نیست
سیما بینا: اشارا
حمیرا: راه جدائی
زهتاب: عشق من
گلپا: قصر خدا
یلدا: گناه بی گناهی

چاپ