رنگارنگ استریو آرمون (نوار کاست) شماره 266

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرمون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
داریوش: شبخون
ستار: هراس
بتی: دارم عاشق میشم عاشق
فرزین: ابر سیاه، خداحافظ
طوفان: تفاهم، یک عشق
فرخزاد: همسفر
افشین مقدم: بمن نخند
داریوش: یاور همیشه مومن
کوروش یغمائی: شیرین جون

چاپ