رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 244

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
طوفان و گروه چشم آذر: شوشوشو
طوفان: خیال، کیه کیه در میزنه، Seasone in the sun، تفاهم، نازنین، هالیوود، یک عشق، Get it down، هلو هلو
گروه چشم آذر: هیچکس تو نمیشه، عمر(موزیک)، سالهای 1930(موزیک)، موزیک شوشوشو

چاپ