رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 237

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
گوگوش: پل، ماه پیشونی(فیلم ماه عسل)
ستار: جنوبی
لیلا فروهر: نیاز، پولکی
مرتضی: کعبه
سلی: احمداله، در ستایش آمدن
مارتیک: کشتی زر ورقی
شهرام: لیلا لیلا
شاهرخ: چی میشد
حیدری: سوغاتی
نظری: من و تو
هومن: قسم ها را فراموش نکنی
ترکی استانبولی: رنگ جاز

چاپ