رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 234

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: مهمان، نوروز، زندگی قشنگه، مینای دل
ستار: حسرت، بود و نبود،
مهستی: قمار زندگی
عهدیه: قسم، حسرت، عاشق شدم، ای وای
حمیرا: باز شب اومد، بیقرار
عقیلی: خوب و بد
کوروس: دیگه بس کن

چاپ