رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 166

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
ستار: تصویر، شب و شمع
لیلا فروهر: حدیث، نجوا
شماعی زاده: راز
مارتیک: حریر
ضیا: هلاکم سیت، زندگی قشنگه
نوش آفرین: منو باد
ابی: پوست شیر
حمید: گل حسرت، ترحم
کامران: بوی تن تو

چاپ