رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 135

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
ستار: بهت، مرثیه
ابی: سایه
شماعی زاده: جوونه، غنیمت
بتی: دو قمری
سیاوش: فرنگیس
شهرام: BABY
اسی: گریه
گوگوش: همسفر
افشین مقدم: مسافر
مهناز: خاکستر
سلی: فریاد
لیلا فروهر: خورشید خانوم

چاپ