رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 125

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شماعی زاده: تاغ، گل ناز پر پر من، مولانا، باباطاهر
ابی: خاتون، طپش، تهمت، PAPA
ستار: صدای بارون، مرثیه، افسانه هستی، رفیق

چاپ