رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 66

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
حمیرا: ساز خاموش
هایده: خسته ام
شماعی زاده: حمومی
رامش: وصیت، علی مدد
نسرین: قصه تقدیر
افشین مقدم: زمستون
وفائی: سفر
منوچهر: گل باغچه، اشتباه من
شهین: افسانه هستی
زندوکیل: در فکر تو بودم
گوگوش: سکینه دایقزی

چاپ