رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 59

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
داریوش_کیوان_افشین: شیطنت، میترسم
داریوش: حسود
ناصر: دختر همسایه، تو چشمات کار کجاست، گوهرشب چراغ، همدم یار
کیوان: منو تو از یاد میبری، میرم از شهر تو ای نامهربون، والله حقیقت داره
اونیگ: وای وای جون مریم، پا تو کفش ما نکن
افشین: چرا بر نمیگردی، پاک باخته
ویلسون: دنیا اینجور نمیمونه
بهشته: قشنگ من

چاپ