رنگارنگ استریو آرمون (نوار کاست) شماره 44

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرمون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کوروش یغمائی: سراب تو
مرتضی: مسموم
داریوش: رهائی، رهگذر عمر
فرهاد: هفته خاکستری، شبانه
تورج: گوهر یکدانه، قصه
مرتضی: مجسمه
سلی: آفتاب چیه گل کودمه ماه چیه
فروغی: همیشه غایب

چاپ