رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 17

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
عهدیه: جیزه جیزه، هزار خاطر خواه، الحذر، آدم اسیر سرنوشته، قد بلندش خوبه
قادری: خیلی سرت شلوغه
مجید فرهنگ: سجده
سیمین: دیوونه
نصیری: نمیتونم
الهه حمیدی: چه حرفهائی
فرجی: دیگه از پیشت میرم
احمد: گل غم
آشتیانی: خواستگارو از خونت رد کن
داود مقامی: بهشت و جهنم
آغاسی: خوشگله

چاپ