شعر ها استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 6

عنوان: شعر ها
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شعرهای: سعدی، با صدای هوشنگ ابتهاج، موسیقی فریدون شهبازیان
شعرهای: شهریار، با صدای شهریار، موسیقی کریم گوگردچی

چاپ