زندگی و آثار استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 2

عنوان: زندگی و آثار
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
زندگی و آثار: امین الله حسین، نوشته فریدون معزی مقدم، بکوشش ارسلان ساسانی
زندگی و آثار: چایکوفسکی، نوشته ارسلان ساسانی

چاپ