شعر ها استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 4

عنوان: شعر ها
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شعر های: فروغ فرخزاد،
تولدی دیگر، فتح باغ، غزل اخوان ثالث، مصاحبه ایرج گرگین، عروسک کوکی، وهم سبز (با صدای رز آزوند)، ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد، با صدای فروغ فرخزاد، موسیقی مجید انتظامی

چاپ