غزلیات استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 2

عنوان: غزلیات
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
غزلیات: حافط، با صدای احمد شاملو، موسیقی متن فریدون شهبازیان
شعرهای: احمد شاملو، با صدای احمد شاملو، موسیقی متن اسفندیار منفرد زاده

چاپ