غزلیات استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 1

عنوان: غزلیات
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
غزلیات: مولوی، با صدای احمد شاملو، موسیقی متن فریدون شهبازیان
شعرهای: نیما یوشیج، با صدای احمد شاملو، موسیقی متن احمد پژمان

چاپ