آوازهای محلی استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 4

عنوان: آوازهای محلی
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
آوازهای محلی: شکار آهو، رشید خان، مستم مستم، دای بلال، دو بدو، بارون بارونه، اسمر اسمر جان، تو بیو، قد بلند، ای لیلی (آواز پری زنگنه، تنظیم موسیقی واروژان)
آوازهای امروز: کریم تو(م. آراد)، صلح(هوشنگ ابتهاج)، دریائی(یدالله رویائی)، آهو در باد(فرهاد سینایی)، دریچه ها(مهدی اخوان ثالث)، گدار(سهراب سپهری)

چاپ