آوازهای محلی استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 3

عنوان: آوازهای محلی
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آوازهای محلی: لالائی، دست بدستمالم، درنه جان، عزیز جون، شلیل، عزیزم سوزه، دختر شیرازی (آواز پری زنگنه)
آوازهای محلی: با ارکستر وکر

چاپ