زندگی و آثار استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 1

عنوان: زندگی و آثار
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
زندگی و آثار لیست: نوشته ژوزه برویر، ترجمه ی خسرو سمیعی، با صدای منوچهر انور، رضا بابک، سوسن فرخ نیا، ناصر طهماسب، باقر کریم پور
زندگی و آثار ویوالدی: نوشته ژان روی، ترجمه ی بهرخ منتظمی، با صدای: سیمین احساسی، خسرو فرخزادی، علی رضا مجلل، محمد جعفری

چاپ