شعر ها استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 1

عنوان: شعر ها
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شعرهای مهدی اخوان ثالث
با صدای: مهدی اخوان ثالث
موسیقی متن: فریدون شهبازیان
شعرهای هوشنگ ابتهاج
با صدای: هوشنگ ابتهاج
تکنواز پیانو: پرویز اتابکی

چاپ