آواز فصل ها و رنگ ها استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: آواز فصل ها و رنگ ها
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آبی (شعر ژیلا مساعد)، باد آمد (شعر محمود کیانوش)، سیاه (شعر ژیلا مساعد)، یک گل (شعر محمود کیانوش)، نوروز، پائیز، سفید، قرمز (شعر ژیلا مساعد)، اسب سفید(شعر احمد رضا احمدی)، آفتاب و مهتاب(شعر محمود کیانوش)، زمستان(شعر ژیلا مساعد)، باران(شعر فرهاد شیبانی)، کبوتر(شعر محمود کیانوش)، تابستان(شعر ژیلا مساعد)

چاپ