رباعیات خیام استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 1

عنوان: رباعیات خیام
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: رباعیات خیام با صدای احمد شاملو، آواز محمدرضا شجریان، موسیقی فریدون شهبازیان

چاپ