آوازهای دیروز استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: آوازهای دیروز
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: رنگ شور اثر رکن الدین مختاری، اتود دشتی اثر علینقی وزیری، تار هوشنگ ظریف، فروردین آواز بدیع زاده، بند باز اثر علینقی وزیری، تار هوشنگ ظریف، امان از این دل آواز قمرالملوک وزیری، چهارنضرلب شور اثر حبیب سماعی، سنتور اسماعیل تهرانی، در قفس و رقص چوبی اثر ابوالحسن صبا، دخترک ژولیده اپر علینقی وزیری ، تا هوشنگ ظریف، ساقینامه اصفهان آواز علیرضا شوریده، چنگ رودکی اثر روح الله خالقی، داد دل، خزان عشق اثر بدیع زاده پیانو بیژن داداشی، تنظیم آلفرد ماردویان

چاپ