آوازهای دیگر استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 2

عنوان: آوازهای دیگر
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یک ستاره(شعر ژیلا مساعد)، باد(شعر محمود کیانوش)، پرنده(شعر ژیلا مساعد)، سبز سبز(شعر محمود کیانوش)، مادر(شعر ژیلا مساعد)، گندمزار(شعر محمود کیانوش)، دوست داشتن(شعر ژیلا مساعد)، بهترین ها، فرزندم(شعر بهروز رضوی)، من نوشتم باران، دو چشم بسته(شعر احمدرضا احمدی)

چاپ