نغمه ی دشتی استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: نغمه ی دشتی
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نغمه ی دشتی، نغمه ی بیات ترک
به اهتمام: کامبیز روشن روان، سنتور اسماعیل تهرانی، کمانچه، رحمت الله بدیعی، سه تار مهربانو توفیق، نی کمال سامع، تار هوشنگ ظریف، آواز محمدرضا شجریان، شعر آواز حافظ، فروغی بسطامی

چاپ