نغمه ی ابوعطا استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: نغمه ی ابوعطا
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نغمه ی ابوعطا، مرکب نوازی
به اهتمام: کامبیز روشن روان، سنتور اسماعیل تهرانی، سه تار مهربانو توفیق، تار هوشنگ ظریف، نی کمال سامع، کمانچه رحمت الله بدیعی، آواز محمدرضا شجریان، شعر آواز هاتف اصفهانی، گوینده نیکو خردمند

چاپ