دستگاه سه گاه استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: دستگاه سه گاه
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه سه گاه، نغمه ی اصفهان
به اهتمام: کامبیز روشن روان، سنتور اسماعیل تهرانی، عود محمد دلنوازی، تار هوشنگ ظریف، سه تار مهربانو توفیق، کمانچه رحمت الله بدیعی، آواز محمدرضا شجریان، شعر آواز حافظ، مولوی، گوینده نیکو خردمند

چاپ