هوشنگ ظریف استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: هوشنگ ظریف
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
بیات اصفهان: درآمد اول، درآمد دوم، جامه دران، چهار مضراب، بیات راجع، چهار مضراب راجع، بقیه بیات راجع و فرود، عشاق، چهار مضراب عشاق، گوشه شور و فرود
دشتی: مقدمه، درآمد اول و دوم، چهار مضراب، دشتستانی از ردیف موسی معروفی، عشاق، چهار مضراب عشاق، بقیه عشاق و فرود، گیلکی، ژیمناستیک موزیکال از علینقی وزیری

چاپ