یدالله رویایی استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: یدالله رویایی
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شعرهای یدالله رویایی
موسیقی: مجید انتظامی

چاپ