قصه استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 3

عنوان: قصه
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 45 دقیقه
آهنگ ها: ماهی سیاه کوچولو اثر جاودانه صمد بهرنگی
راوی داستان: امیر اردلان داودی

چاپ