خروسک پریشان استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: خروسک پریشان
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: افسانه خروسک پریشان به روایت گیلانی، کتاب افسانه های کهن، صبحی مهتدی

چاپ