قصه استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 1

عنوان: قصه
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دزدهاو مرد ساده لوح، بقال و طوطی، سه پند، محبت مادر، سگ پیر، گرانبهاترین گوهر، کار آخر
قصه گو: فضل الله صبحی مهتدی
انتخاب موسیقی و مدیر تهیه: محمد اولیائی

چاپ