مهمان ناخوانده استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: مهمان ناخوانده
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مهمان ناخوانده
بازیگران به ترتیب ورود به قصه: جعفر والی، عادل بزدوده، آزاده پورمختار، شاپور پورامین، مریم سعادت، مسعود کرامتی، کامبیز صمیمی مفخم، مرضیه برومند

چاپ