ترانه های کودکان استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: ترانه های کودکان
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پهلوون(آرمین صنایعی)، ماهی کوچولو(شهرزاد بهشتیان، آرمین صنایعی)، مامان جون(شیوا صحرایی)، مثل بادبادک(آرمین صنایعی)، مثل عروسک(شیوا صحرایی)، قار و قار و قار(آرمین صنایعی)، بی بی(شهرزاد بهشتیان)، ماهی کوچولو (بی کلام)، مهمان(گروه کر)، لالایی(شهرزاد بهشتیان)، مرغ حنایی(شیوا صحرایی)، عروس دشت(شهرزاد بهشتیان، گروه کر)، عروسک(شیوا صحرایی)، جیرجیرک(شهرزاد بهشتیان)، لالایی(بی کلام)، بی بی(بی کلام)

چاپ