بزم عاشقان استریو شباهنگ (نوار کاست) شماره 1

عنوان: بزم عاشقان
استریو: شباهنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: با هنرمندی اکبر گلپایگانی، هایده و هما میر افشار

چاپ