یاسین استریو خانه نوار (نوار کاست)

عنوان: یاسین
استریو: خانه نوار
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ای یار، راه مدرسه، بوالهوس، عاشق خونه خراب، عهد و پیمون، دنیا، عروسک، سرگردون، افسوس جوانی، گلی جون، قهر نکن

چاپ