یاسین (نوار کاست) شماره 2

عنوان: یاسین
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آلبوم فایز دشتی با صدای یاسین همراه با نی همت

چاپ