یاسین استریو پرسپولیس (نوار کاست)

عنوان: یاسین
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آلبوم فایز دشتی با صدای یاسین همراه با نی همت

چاپ